Пътеводител на европейския гражданин

Взирайки се в дървото пред теб….не виждаш гората зад него.

Тази поговорка е в пъти вярна, когато говорим и пишем за Европейския съюз, за неговите граждани и техните права. Информационният поток е толкова голям, че намирането на верния отговор в повечето случаи е не само трудно, но и невъзможно.

В края на тази кратка публикация ще намериш пътна карта, която да ти помогнеш да се ориентираш в гората и да намериш това, което търсиш. Идеята ми беше да има един документ (колко скучно звучи тази дума), който да те навигира към това, което търсиш и искаш да знаеш за твоите права в Европейския съюз.

Мрежите и услугите, които са посочени в пътната карта са доказали в работата си, че работят в полза на гражданите. Те обаче често остават скрити сред многообразието от информация. Пътната карта онагледява процеса на търсене и намиране на отговори. В нея са включени като хипервръзки препратки към съответните страници, на които може да получиш по-подробна информация. Надявам се да ти е в помощ!

Пътна карта на мрежите за съвет и помощ на граждани в ЕС