За правото да избираш и да бъдеш избиран

Член 22, пар. 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Всеки гражданин на Съюза, пребиваващ в държава-членка, чийто гражданин не е, има право да избира и да бъде избиран в изборите за Европейски парламент в държавата-членка, където пребивава при същите условия, както и гражданите на тази държава.

Този текст го започвам трудно. Много трудно. Стой захвърлен на дъното на хардуера от няколко седмици и всеки път го мисля отново и отново. Това е текст за твоите граждански права в ЕС и по-конкретно за правото да избираш и да бъдеш избиран и още по-конкретно за участието ти в изборите за Европейския парламент. Стоп. Тук спирам пред думата „избори”, която в последните седмици е навсякъде – в студения екран на компютъра, спотайваща се в телефона ти, в устата на приятелите ти.

Изборите за Европейски парламент са преди всичко избори или отново съществено разминаване между очаквания, вложени усилия в кампания и резултат. От проведените през 1979 г. първи избори за Европейски парламент до 2009 г., когато бяха последните такива, само 43 % от гласоподавателите са упражнили правото на глас. Това означава, че гражданите доброволно отстъпват назад от единствената институция на ЕС, която пряко ги представлява и може да променя политики.

Правото на всеки гражданин на Съюза да избира и да бъде избиран в изборите за Европейски парламент означава, че всеки български гражданин може да участва в изборите в държавата-членка, в която пребивава и при същите условия, както и гражданите на тази държава. Принципът, който се следи е равенство и недискриминация между граждани на ЕС, живеещи в родината си или чужбина.

european_elections

Кой има право да участва в изборите за Европейски парламент?

Всеки гражданин на ЕС може да избира и да участва в изборите в държавата, в която пребивава, ако отговаря на следните условия:

  • е гражданин на Съюза;
  • пребивава в държавата-членка, където той предлага да гласува или да бъде издигнат за кандидат;
  • отговаря на същите условия, които има към гражданите на държавата, в която той иска да гласува или да бъде издигнат за кандидат.

Има ли ограничения за участие в изборите?

Никой не може да гласува повече от един път или да се кандидатира в повече от една държава-членка на едни и същи избори. Държавите-членки на ЕС може да изискват допълнителен период за пребиваване на тяхна територия, ако повече от 20 % от допустимото за гласуване население не са техни граждани.

Какви са изборните правила?

Членовете на Европейския парламент се избират чрез система, основана на пропорционално представителство, пряко избирателно право и честен и таен вот. Всяка държава определя сама изборните процедури, но има общи принципи, които трябва да се съблюдават – равното третиране, не-дискриминация, демокрация и основни права.

* * *

Следващите избори за Европейски парламент ще бъдат между 22-25 май 2014 г. Имаш още малко време да решиш как искаш да се включиш в тях – като „избирател” или „като избран”. Отделно от това съществува по-голямо предизвикателство, върху което трябва да се мисли – създаването на пан-европейски списък с кандидати за членове на Европейския парламент. Тогава нито един гражданин на ЕС няма да бъде ограничен да гласува само за кандидатите, издигнати в неговата страна. Тогава и само тогава ще имаме наистина преки избори за Европейски парламент.

Ако смяташ, че трябва да се променят правилата, по които се избират членовете на Европейския парламент, и да има депутати, избирани от един избирателен район, формиран от територията на целия Европейски съюз, тогава може да стартираш нова Европейска гражданска инициатива и да промениш статуквото. Действай!

 

Актуално към м. април 2019 г.: Следващите избори за Европейски парламент ще бъдат между 23-26 май 2019 г.  Как може да гласуваш в България на 26 май 2019 г. прочети ТУК. 

Th!nk Europe

Действащо законодателство

чл. 22 от Договора за функционирането на Европейския съюз

чл. 39 и 40 от Хартата с основните права и свободи

Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 година за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани