Ново начало

Новите начала са трудни. Какво ти! Понякога са направо невъзможни. За мен е трудно да започна да пиша отново след толкова време тишина, с която свикваш и ти става уютно. За друг е трудно да пише. И в двата случая обаче писането се случва, защото трябва да изрази позиция, която не може да остане заключена в едно тяло.

cropped-uk_telecom1.jpg

Снимка: изрточник Европейската комисия

При няколко  дни в Интернет се появи нов блог, носещ закачливото заглавие „Граждански неволи„. Идеята на автора е чрез лични историй да докаже, че гражданските права не стоят само черно на бяло в учебниците или за да се предъвкват сухо. За да се ползват, трябва да се познават, което е още една от задачите на блога. 

Специално обръщам внимание на една от статиите в блога „Летищни драми„, защото всеки в един или друг момент е бил в ситуацията на пълно отчаяние пред равнодушието, което често авиокомпаниите демонстрират.

Блогът е написан увлекателно, затова съм сигурна, че ще ти допадне и ще намериш нещо за себе си. Затова действай и не забравай, че освен права имаш и задължения.

Th!nk Europe