Разреши този проблем

52003-08-NL_cartoon_ducth_trailer (1)

Свободата да пътуваш, да учиш, да работиш и да живееш, в която и да е държава-членка на Европейския съюз е реалното измерение на европейската интеграция. Вътрешният пазар на Европейския съюз няма осезаем характер, но той е неизменна част от живота на гражданите и фирмите. С присъединяването на България към Европейския съюз българските граждани и предприятия получиха права, равни на тези на останалите граждани на Съюза, позволяващи им да се движат свободно и да се установяват в рамките на единна територия, изградена между държавите-членки. Правата носят задължения и отговорност за администрациите на държавите – членки да третират всички граждани на ЕС без дискриминация, въвеждайки хармонизирани правила.

Контролът по прилагането на правилата на вътрешния пазар е в ръцете на една малка, но силна мрежа, наречена СОЛВИТ. Тя включва по един център в държавите-членки, както и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Всички те работят заедно за отстраняването на проблемите, свързани със свободното движение в ЕС.

СОЛВИТ в 4 стъпки

Стъпка 1: Дефиниране на проблема

Тук трябва да си отговорите какво включва твоя проблем и дали може да се разглежда от мрежата СОЛВИТ. Помисли и си задай следните въпроси:

 •  Има ли правен спор?
 •  Насрещната страна орган на държавната администрация ли е?
 •  Правото, което отстоявам, уредено ли е от законодателството на ЕС?
 • Отнесен ли е спорът към съдебен орган?

Ако отговорът на първите три въпроса е положителен, а напоследния отрицателен, продължи да четеш. Ако не, разгледай статиите в раздел „Съдържание“ или ми пиши.

Стъпка  2: Категоризиране на проблема

 СОЛВИТ се занимава с разглеждане на въпроси, свързани с отношенията гражданин-държавна администрация или фирма – държавна администрация, когато са засегнати техните права във вътрешния пазар на Европейския съюз.

Но преди да се обърнеш към СОЛВИТ, провери дали твоят проблем попада в областите на действие на мрежата:

 •  признаване на професионални квалификации;
 • разрешение за пребиваване;
 • достъп до образование;
 • право на установяване;
 • права в областта на заетостта;
 • права в областта на социалната сигурност;
 • свидетелство за управление на моторно превозно средство;
 • регистриране на моторно превозно средство;
 • данъчно облагане;
 • свободно движение на капитали и плащания;
 • пазарен достъп за продукти;
 • установяване като самостоятелно заето лице;
 • граничен контрол;
 • предоставяне на услуги;

Стъпка  3: Намиране на местния СОЛВИТ център 

По всеки СОЛВИТ случай работят едновременно два СОЛВИТ центъра. Местен център е този, който се намира в държавата, в която си роден или местоживеене. Този център събира цялата необходима информация и преценява, дали представеният проблем попада в мандата на мрежата СОЛВИТ. Водещ център е центърът в държавата, където е възникнал проблемът. Той следва да осъществи комуникацията с държавния орган в тази държава, който не признава или пречи да се възползвате от Вашите права.

За да е налице СОЛВИТ случай, е необходимо местният и водещият център да се съгласят да работят заедно по разрешаването на проблема.

Стъпка  4: Подаване на жалба

Добре, стигнал си до тук, сега какво? След като си се уверил, че твоя проблем попада в обхвата на работа на мрежата СОЛВИТ, трябва да го регистрираш.

Няколко са начините за това:

   • отиваш на официалната страница на мрежата СОЛВИТ на Европейската комисия на адрес http://www.ec.europa.eu/solvit и да попълваш он-лайн формуляра за жалби;
   • използваш секцията „Подай оплакване” на официалната страница на българския СОЛВИТ център;
   • напиши е-мейл  на българския СОЛВИТ solvit@government.bg, в което опиши своя случай и приложи документи (ако има такива).

Th!nk Europe

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s