Страната, за която не се знае(ше) нищо

Страната, за която не се знае(ше) нищо

Имам една приятелка. През 90-те напусна България, за да учи във Франция. Отиде в средно голям град на брега на Средиземноморието. Тогава за България се знаеше или много малко или нищо. Един ден по френската национална телевизия показаха филм. Филм за проститутки от български произход, които обикалят Франция и предоставят услуги с бизнес визи. Срам. За страната, която не се знаеше нищо, вече се знаеше нещо – че е родината на проститутките. Срам. Моята приятелка мина през трудни дни. В университета чуваше подхвърляния. „А, ето такива са били българките!”. „Сега вече чухме за България!”. Срам.

Сетих за тази нейна история, когато вчера нидерландската Партия на свободата пусна сайт, на който нидерландците могат да подават оплаквания срещу поляци, румънци и българи. Имаш проблем с източноевропеец? Подай оплакване. Загубил си работно място заради поляк, българин или румънец? Подай оплакване.

Инициативата на Партията на свободата е част от дискусиите в нидерландския парламент дали да бъде отворен трудовия пазар за Полша и други държави от Централата и Източна Европа. Според статистиката от 1 май 2007 г. има свободно движение на работници между Нидерландия и осем държави от бившия Източен блок. Между 200 000 и 350 000 души са се установили в държавата – основателка на Европейския съюз. Те навлизат в кварталите, променят облика им, завземат работните места на нидерландските граждани и затова опозицията не желае да бъде вдигнато ограничението пред пълното либерализиране на трудовия пазар.

Проблемът не е, че една държава-членка се опитва да се защити от масивни миграционни вълни. А, че държава-основателка на Европейския съюз нарушава неговите демократични ценности, проповядвайки дискриминация и омраза.

Договор за фунцкионирането на Европейския съюз

Член 2

Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.

Член 21 от Хартата на основните права на ЕС

Недискриминация

1.   Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

2.   В областта на прилагане на Договорите и без да се засягат техните особени разпоредби, се забранява всяка форма на дискриминация, основана на гражданството.

Годината не е 2001 г. и българите няма защо да навеждат глава, когато някой насажда дискриминация. Те са част от европейския проект, създаден да преодолява различията между народите и да увеличава техния просперитет. Като пазителка на правото на Договорите, Европейската комисия следи за изпълнението на задълженията на държавите-членки. В този смисъл Комисията е отговорна правото на Европейския съюз да бъде прилагано с еднаква сила на територията на всички държави-членки. Нидерландия не е изпълнила задълженията си като държава-членка и Европейската комисия трябва да бъде сезирана.

При констатиране на нарушение поради неизпълнение на задължение, произтичащо от Договорите, Комисията има право да започне процедура по неизпълнение на задълженията. Нарушението може да възникне в резултат от действие или бездействие от страна на държавата-членка, като тук се включват държавните органи (законодателни, изпълнителни, съдебни), централните, регионални и местни власти, дори частните компании, управлявани от публични органи).

Всеки, повтарям всеки, може да сезира Европейската комисия и да се намеси. Затова не навеждайте глава, а пишете на Комисията. Формуляри можете да изтеглите от тук, мейлът е SG-PLAINTES@ec.europa.eu

Договор за функционирането на Европейския съюз
Член 258

Ако Комисията счита, че дадена държава-членка не е изпълнила задължение, произтичащо от Договорите, тя издава мотивирано становище по този въпрос, след като е дала възможност на съответната държава да изложи своите съображения. Ако съответната държава не се съобрази с това становище в срока, определен от Комисията, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

Член 259

Всяка от държавите-членки може да сезира Съда на Европейския съюз, ако счита, че друга държава- членка не е изпълнила някое от задълженията, произтичащо от Договорите.

Преди държава-членка да подаде иск срещу друга държава-членка относно твърдение за неизпълнение от страна на въпросната държава на задължение, произтичащо от Договорите, тя поставя въпроса пред Комисията.

Комисията издава мотивирано становище, след като на всяка от заинтересованите държави е предоставена възможност да изложи съответно съображенията относно собствените им позиции и тези срещу ответната страна, писмено и устно. Ако Комисията не е издала становище в срок от три месеца от датата на поставяне на въпроса пред нея, отсъствието на становище не е пречка за сезиране на Съда на Европейския съюз.

 Th!nk Europe

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s