Оръжието на хората

Джордж[1] е на 44 и през 2003 г. за пореден път опитва да кандидатства по програмата на Европейската комисия за петмесечен стаж в институцията. Както и преди, отговорът е отрицателен. Философията на Европейската комисия лежи на идеята, че програмата е за млади хора в началото на тяхната кариера и поставя изискване за възрастта на кандидатите – 30 години. Дискриминация? Съвсем не, смята Комисията. Програмата е насочена към току-що завършващи, затова критерият за възраст не създава предпоставка за дискриминация.

 Чл. 21 Харта на основните права на ЕС

Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Джордж обаче е вярвал, че налагането на възрастово ограничение от Европейската комисия е нарушение на принципа на равните възможности и неговите фундаментални права. И започнал да се бори…..

….заедно с Европейския омбудсман.

Самата дума омбудсман звучи институционално и чак стряскащо. Всъщност това е човек, който се избира от Европейския парламент с мандат от 5 години. Омбудсманът разследва случаи на лошо управление, когато една институция на ЕС не действа съгласно закона или нарушава правата на човека.

Няма да повтарям казаното на страницата на омбудсмана, а ще дам кратка инструкция как да се обърнете към него:

ПЪРВО, и най-важно, е да се убедите, че вашата жалба може да бъде разгледана от Европейския омбудсман. На страницата на омбудсмана можете да проверите дали отговаряте на няколко условия, за да бъде приета жалбата:

  • органът, срещу когото се оплаквате е институция на ЕС – Европейската комисия, Съветът на ЕС и Европейският парламент. Омбудсманът може да разследва и органи с по-тясна компетентност като Европейската агенция за лекарствени средства и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд. Не можете да се оплаквате срещу национални органи;
  • жалбоподателят трябва да е гражданин на държава-членка или да пребивава в държава-членка на Съюза, да е стопанска организации, сдружение или друг орган със седалище на територията на Съюза;
  • жалбата да е срещу лошо администриране напр. дискриминация, злоупотреба с власт, липса на отговор, отказ от предоставянето на информация и др.;
  • да сте представили вашия проблем пред институцията напр. с писмо или с формуляр за подаване на жалба;
  • да няма влязло в сила съдебно решение или висящо съдебно производство;
  • жалбата трябва да се подаде в срок от две години от датата, на която сте бил(а) обект на лошо администриране.

ВТОРО, когато сте направили проверката, трябва да подадете оплакването си:

  • жалба де подава чрез писмо, факс или електронна поща. Най-добрият начин е посредством online формуляр;
  • препоръчително е да попълните електронния формуляр. Така е гарантирано, че ще включите цялата необходима информация и няма да изпуснете нещо съществено;
  • жалбата можете да я подадете на български език. Той е официален език на институциите на ЕС.

Като граждани на ЕС имате право да право да питате и да получавате отговор на български език. Затова питайте. Ако не ви отговорят, пишете.  На Европейския омбудсман.

Формуляр за подаване на жалби до Европейския омбудсман

 Th!nk Europe


[1] Името е измислено. Пълното досие по случая можете да намерите тук

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s